Financiële steun

Heeft u als ondernemer of organisatie tal van goede ideeën, maar ontbreekt het u aan tijd en middelen? Weet dan dat er verschillende initiatieven bestaan die u dat duwtje inde rug kunnen geven!

Wij kunnen u met raad en daad bijstaan om alle ideeën om te zetten in haalbare projecten en de nodige funding te genereren.

Dit kan bijvoorbeeld via:

  • ESF-subsidie: Het Europees Sociaal Fonds stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds ontvangt hiervoor middelen van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

  • De KMO-portefeuille: Via de KMO-portefeuille genieten kleine ondernemingen van 30% steun en middelgrote ondernemingen van 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7500 euro steun.

  • Vlaams Opleidingsverlof: Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

  • Uw sectorfonds: Sectorfondsen hebben onder meer als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers van deze sector, waaronder de risicogroepen. In dit kader voorzien deze fondsen onder meer in een gratis opleidingsaanbod voor werknemers, kunnen werkgevers gebruik maken van opleidingspremies voor betalende opleidingen, enz… Deze sectorfondsen worden paritair beheerd door de sociale partners.

    Een greep uit een aantal sectorfondsen die ondersteuning / steunmaatregelen bieden voor bedrijven die opleidingen organiseren:
Sectorfondsen